Projektowanie Informacji Wizualnej

PAWILON B / PRACOWNIA 115

Celem dydaktycznym przedmiotu jest przygotowanie studenta do samodzielniej pracy w zakresie projektowania informacji wizualnej. Proces dydaktyczny uwzględnia rozwiązywanie zadań projektowych służących kształtowaniu zdolności dla tworzenia spójnych, systemów identyfikacyjnych i wizerunkowych oraz projektowania komunikacji wizualnej w przestrzeniach zamkniętych i otwartych. Program dydaktyczny przedmiotu Projektowanie Informacji Wizualnej realizowany jest w trybie dwustopniowym. Uwzględnia on stopniowanie trudności w rozwiązywania postawionych zadań w zakresie projektowania graficznego i skupia się na praktycznym zastosowaniu uzyskanej wiedzy i umiejętności tak, aby stanowiły one przygotowanie do aktywności zawodowej, dawały możliwości porównawcze do istniejących dokonań w zakresie projektowania graficznego oraz osiągały adekwatny dla każdego stopnia edukacji poziom oryginalności merytorycznej i wizualnej. Wiodące treści programowe nauczania związane są m.in. z realizacją ćwiczeń z zakresu projektowania znaków firmowych, druków akcydensowych, plakatów, druków wielkoformatowych, grafiki na środkach transportu, grafiki w przestrzeni architektonicznej i urbanistycznej, infografiki, adaptacji grafiki na strony www i urządzenia mobilne.

piotr_karczewski

prof. Piotr Karczewski
pkarczewski@asp.lodz.pl

Urodzony w 1964 r. w Łodzi. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. Dyplom w Pracowni Projektowania Plakatu prowadzonej przez prof. Bogusława Balickiego. W 1997 roku zatrudniony na stanowisku asystenta, a następnie adiunkta w pracowniach: Projektowania Opakowań, przekształconej w Pracownię projektowania Grafiki Przestrzennej i Plakatu prowadzonych przez prof. Sławomira Iwańskiego. Od października 2010 r. zatrudniony jako prof. ASP na stanowisku kierownika Pracowni Projektowania Informacji Wizualnej. W latach 2012-2016 pełnił funkcję prodziekana, a w latach 2016-2019 funkcję dziekana Wydziału Grafiki i Malarstwa ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. W roku 2019 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Od ukończenia studiów do dziś jest czynnym zawodowo projektantem. W swoim dorobku posiada liczne realizacje projektów plakatów, książek, wydawnictw albumowych, znaków graficznych, projektów identyfikacji wizualnej.

przemyslaw_hajek

dr Przemysław Hajek
phajek@asp.lodz.pl

Urodzony w 1980 roku w Łodzi. Studia w latach 2000–2005. Dyplom mgr. z wyróżnieniem obronił u prof. Jerzego Trelińskiego w Pracowni Informacji Wizualnej, w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. W 2002 roku otrzymał stypendium w Media & Communication School w Kouvoli (Finlandia), a w 2005 roku stypendium rządu duńskiego w Danmarks Designskole w Kopenhadze (Dania). Od 2006 roku zatrudniony w macierzystej uczelni na stanowisku asystenta w Pracowni Informacji Wizualnej, a od 2019 na stanowisku adiunkta. W 2018 roku obronił doktorat pod kierunkiem prof. Piotra Karczewskiego poświęcony nowej komunikacji wizualnej dla łódzkich parków. Od 2019 roku dyrektor artystyczny, odpowiedzialny za szatę graficzną magazynu artystyczno-naukowego „Powidoki” wydawanego przez łódzką ASP. Autor licznych opracowań graficznych m.in. dla wystaw, festiwali, sztuk teatralnych i wydawnictw. Brał udział w ponad 50 wystawach zbiorowych poświęconych projektowaniu graficznemu w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się w zbiorach m.in. w Muzeum Plakatu w Wilanowie oraz w Galerii Plakatu i Designu, Muzeum Narodowego w Poznaniu.