Projektowanie Krojów Pism i Kaligrafii

PAWILON B / PRACOWNIA 112

Program Pracowni Projektowania Krojów Pism i Kaligrafii obejmuje realizację ćwiczeń z zakresu tworzenia krojów pisma, kreacji form typograficznych, w tym krojów dedykowanych, korporacyjnych, krojów inspirowanych pismem manualnym, tytułowych, unikatowych. W pracowni realizowane są również prace kaligraficzne sprofilowane są na cele reklamowe, tworzenie wizerunkowego komunikatu reklamowego opartego na unikatowych formach typograficznych. Kaligrafia, typografia i liternictwo stanowią obszar ekspresji twórczej w każdym ćwiczeniu w tej pracowni.

lukasz_chmielewski

dr hab. Łukasz Chmielewski, prof. uczelni
lchmielewski@asp.lodz.pl

Urodzony w 1975 roku w Łodzi. W latach 1995-2000 studia w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa. Dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Grafiki Wydawniczej prof. Stanisława Łabęckiego. Od 2000 roku zatrudniony w macierzystej Uczelni początkowo na stanowisku asystenta w
Pracowni Projektowania Plakatu prowadzonej przez prof. Bogusława Balickiego, później adiunkta, a obecnie profesora ASP. Od 2014 roku prowadzi autorską Pracownię Projektowania Krojów Pism i Kaligrafii w Katedrze Projektowania Graficznego. Laureat Nagrody Polskiej Akademii Nauk w 2007 roku za całokształt osiągnięć artystycznych w dziedzinie grafiki. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki. Zajmuje się typografią, kaligrafią i malarstwem.