Podstawy Projektowania Graficznego

PAWILON B / PRACOWNIA 111

Pracownia Podstaw Projektowania Graficznego wprowadza studentów pierwszego roku w zagadnienia związane z projektowaniem komunikatu wizualnego za pomocą różnorodnych środków graficznych: ilustracji, fotografii i typografii. Zapoznaje z przebiegiem procesu projektowego i zagadnieniami obejmującymi m.in. świadome posługiwanie się kompozycją, kolorem i typografią, zagadnieniem funkcjonalności i hierarchizowania struktury informacji oraz przygotowaniem projektów do druku metodą druku cyfrowego. Studenci za pomocą praktycznych zadań ćwiczą umiejętność pracy w wektorowych i bitmapowych programach komputerowych.

karolina_grudzinska

dr Karolina Grudzińska
kgrudzinska@asp.lodz.pl

Urodzona w Lublinie. W 1999 ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. W latach 1999-2004 studiowała na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w Pracowni Sitodruku prof. Andrzeja Smoczyńskiego. Od 2006 pracownik ASP w Łodzi. Pracę doktorską pod kierunkiem promotora dr hab. Łukasza Chmielewskiego obroniła w 2018. Obecnie zatrudniona na stanowisku adiunkta w Pracowni Podstaw Projektowania Graficznego. Twórczość skupiona głównie wokół plakatu typograficzno-geometrycznego. Autorka wystaw indywidualnych, uczestniczka licznych wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. W 2019 zdobyła tytuł finalisty na międzynarodowej wystawie plakatu Posterists in the Word w Peru. W 2020 Grand Prix na międzynarodowym konkursie plakatu Unovis. XXI wiek na Białorusi.