Projektowanie Plakatu

PAWILON B / PRACOWNIA 112

Pracownia Projektowania Plakatu realizuje program w którym projektując kolejne plakaty, billboardy, info grafiki czy kampanie reklamowe uczymy się rozwiązywać podstawowe wyzwanie przed jakim staje każdy projektant: jak tworzyć ścisłą zależność między kreowanymi formami wizualnymi a treściami założeń ideowych konkretnego zadania, jak zaprojektować idealny obraz plastyczny najlepiej oddający te założenia. Studenci poznają także tajniki fotografii reklamowej i techniki obróbki obrazu cyfrowego.

mariusz_lukawski

prof. Mariusz Łukawski
mlukawski@asp.lodz.pl

Urodzony w Zakopanem. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie ASP) w latach 1969 -74. 1974 dyplom realizowany w pracowniach: Projektowania Plakatu u prof. Bogusława Balickiego i Pracowni Fotografii i Filmu prof. Zbigniewa Dłubaka z którym na Uczelni zaczyna współpracę w tym samym roku. W ciągu 46 lat pracy na Uczelni prowadził zajęcia w pracowniach: Fotografii, Podstaw Projektowania Graficznego, Grafiki Wydawniczej a obecnie prowadzi Pracownię Projektowania Plakatu. Twórczość w obszarach projektowania graficznego: liczne projekty plakatów i katalogów dla instytucji kultury. Także twórczość w obszarze sztuki. Uprawia malarstwo, grafikę, fotografie. Współtwórca awangardowej grupy artystycznej „Seminarium Warszawskie” działającej w latach 1976 – 90. Obecny Prorektor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.