Instytut Projektowania Graficznego

Instytut Projektowania Graficznego prowadzi aktualnie rekrutację na I stopień (licencjat) na kierunku Projektowanie Graficzne.

Instytut Projektowania Graficznego powstał na bazie dydaktycznej Katedry Projektowania Graficznego stworzonej w 1971 roku w ramach Wydziału Grafiki i Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Tradycja łódzkiej uczelni osadzona jest w awangardowych dokonaniach lat międzywojennych. Jej współzałożycielami oraz wieloletnimi dydaktykami byli wybitni profesorowie m.in. Stefan Krygier, Bogusław Balicki, Stanisław Łabęcki, Andrzej Smoczyński, Krzysztof Lenk, Jan Kubasiewicz, Jerzy Treliński, Sławomir Iwański, Piotr Bojanowski, Krzysztof Tyczkowski etc.

Celem Instytutu jest działalność dydaktyczna oraz naukowo-badawcza w zakresie projektowania graficznego oraz informacji wizualnej. Do najważniejszych zadań edukacyjnych należy specjalistyczne wykształcenie studenta mogącego po ukończeniu studiów podjąć pracę grafika projektanta. Każdy student Instytutu otrzymuje szczegółową wiedzę z zagadnień projektowych adekwatnych do danego poziomu nauczania. Zostaje wyposażony w kompetencje oraz umiejętności odpowiednie do samodzielnego realizowania prac projektowych, wykorzystując w tym celu zarówno własną intuicję, kreatywność, jak również świadomość wynikającą ze zdobytej wiedzy.

Zakres działania Instytutu obejmuje wszystkie zagadnienia współczesnego projektowania graficznego. Programy nauczania poszczególnych pracowni zostały wypracowane przez kilka pokoleń doświadczonych projektantów związanych z łódzką Akademią Sztuk Pięknych. Obszar nauczania obejmuje m.in. projektowanie informacji wizualnej, brandingu, grafiki outdoorowej, opakowań, grafiki wydawniczej, projektowanie typografii, kaligrafii oraz nowych mediów, na które składa się projektowanie aplikacji, gier, witryn internetowych, projektowanie UI i UX. Instytut posiada również pracownię fotografii reklamowej, w której realizowane są sesje zdjęciowe pod dedykowane zadania. Proces dydaktyczny polega na samodzielnej realizacji ćwiczeń, indywidualnych korektach, warsztatach, wykładach oraz praktykach zawodowych. Ważnym aspektem procesu edukacyjnego jest bezpośredni kontakt z wykładowcą i indywidualne dostosowanie ćwiczeń do poziomu oraz możliwościach danego studenta. Także, zachowanie równowagi pomiędzy współczesną technologią cyfrową, a klasycznymi (manualnymi) technikami oraz świadome wykorzystanie ich w procesie twórczym, poparte wiedzą z zakresu historii designu.

Instytut posiada odpowiednio przystosowane sale ćwiczeniowe wyposażone w komputery Apple, oprogramowanie Adobe, multimedialne sale projekcyjne oraz nowoczesne studio fotograficzne. 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, tradycji oraz wypracowanym modelom dydaktycznym, a także nieustannie modernizowanemu zapleczu technicznemu, stworzona przez nasz Instytut oferta edukacyjna należy do ścisłego grona najlepszych w kraju. Realna wartość programów nauczania i praktyka dydaktyczna znajdują potwierdzenie w wysokiej ocenie umiejętności naszych absolwentów, realizujących z powodzeniem swoje cele artystyczne i zawodowe w Polsce, Europie i na Świecie.