Rekrutacja na I stopień studiów 2020/2021

Zapraszamy serdecznie do składania aplikacji on-line na kierunek Projektowania Graficznego w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Aktualnie prowadzimy rekrutację na studia stacjonarne I stopnia (licencjat) na rok akademicki 2021/2022.

Poznaj szczegóły rekrutacji
Zarejestruj się w systemie e-rekrutacji

 

Zasady rekrutacji

Kandydat składa w Systemie Elektronicznej Rekrutacji Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w terminie wyznaczonym zarządzeniem rektora następujące dokumenty w formie elektronicznej:

 1. autorskie portfolio
 2. list motywacyjny

Autorskie portfolio kandydata ma zawierać:

 • od 10 do 20 prac plastycznych, np. rysunek, malarstwo, ilustracja, komiks, fotografia, prace projektowe, grafika warsztatowa i inne.

Warunki techniczne portfolio:

 • format pliku pdf
 • nazwa pliku – imię i nazwisko kandydata wg wzoru: Jan_Kowalski_portfolio
 • maksymalny rozmiar pliku: do 40 MB
 • plik ma zawierać od 10 do 20 stron formatu A4, jedna praca na jednej stronie podpisana wg zasady – „tytuł”, technika, format, data powstania (rok)
 • rozdzielczość użytych reprodukcji min. 144 dpi

List motywacyjny wyjaśniający powody, dla których kandydat chce podjąć studia na kierunku projektowanie graficzne. W liście motywacyjnym kandydaci proszeni są o uzasadnienie celów i aspiracji dotyczących nauki na wybranym kierunku studiów, a także o opisanie zainteresowań i dotychczasowych osiągnięć w szeroko rozumianym obszarze sztuk wizualnych. Do listu należy dołączyć fotografię kandydata/ki.

Warunki techniczne listu motywacyjnego:

 • format pliku pdf
 • nazwa pliku – imię i nazwisko kandydata wg wzoru: Jan_Kowalski_list
 • maksymalny rozmiar pliku: do 2 MB
 • format A4, liczba stron 2, liczba znaków: min. 3000 ze spacjami, max. 3600 ze spacjami

Egzamin wstępny polega na przeglądzie ww. dokumentów dostarczonych przez kandydatów drogą elektroniczną. Przeglądu i oceny dokumentów dokonuje Komisja rekrutacyjna kierunku projektowanie graficzne na studia stacjonarne I stopnia.

Kryteria oceny: jakość prezentowanych prac.

Maksymalna liczba punktów za egzamin wstępny:

przegląd autorskiego portfolio kandydata: 200 pkt.
list motywacyjny: zal.
razem: 200 pkt.

Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi 100.

Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia!
Do zobaczenia w październiku 2021.