Rekrutacja na I stopień studiów 2020/2021

Zapraszamy serdecznie do składania aplikacji on-line na nowy kierunek Projektowania Graficznego w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Aktualnie prowadzimy rekrutację na studia stacjonarne I stopnia (licencjat) na rok akademicki 2020/2021.

Od przyszłego, 2021 roku będzie uruchomiona także rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia (magisterskie). Osoby, które rozpoczną edukację na kierunku Projektowanie Graficzne na I stopniu w roku akademickim 2020/2021, będą mogły kontynuować naukę za trzy lata na studiach magisterskich.

Poznaj szczegóły rekrutacji
Zarejestruj się w systemie e-rekrutacji

 

Zasady rekrutacji

Jakie dokumenty są wymagane?

1. Autorskie portfolio, zawierające od 10 do 20 prac plastycznych, np. rysunek, malarstwo, ilustracja, komiks, fotografia, prace projektowe, grafika warsztatowa i inne.

Warunki techniczne portfolio:

  • format pliku: PDF
  • nazwa pliku – imię i nazwisko kandydata wg wzoru: Jan Kowalski_portfolio
  • maksymalny rozmiar pliku: do 40 MB
  • plik ma zawierać od 10 do 20 stron formatu A4, jedna praca na jednej stronie podpisana wg zasady –„tytuł”, technika, format, data powstania (rok)
  • rozdzielczość użytych reprodukcji min. 144 dpi

2. List motywacyjny wyjaśniający powody, dla których kandydat chce podjąć studia na kierunku Projektowanie Graficzne. W liście motywacyjnym kandydaci proszeni są o uzasadnienie celów i aspiracji dotyczących nauki na wybranym kierunku studiów, a także o opisanie zainteresowań i dotychczasowych osiągnięć w szeroko rozumianym obszarze sztuk wizualnych. Do listu należy dołączyć fotografię kandydata/ki.

Warunki techniczne listu motywacyjnego:

  • format pliku: PDF
  • nazwa pliku – imię i nazwisko kandydata wg wzoru: Jan Kowalski_list
  • maksymalny rozmiar pliku: do 2 MB
  • format A4, liczba stron 2, liczba znaków: min. 3000 ze spacjami, max. 3600 ze spacjami

 

Jak złożyć dokumenty?

Dokumenty składamy w Systemie Elektronicznej Rekrutacji Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

 

Zasady oceny

Egzamin wstępny polega na przeglądzie ww. dokumentów dostarczonych przez kandydatów drogą elektroniczną. Przeglądu i oceny dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna kierunku projektowanie graficzne studia stacjonarne I stopnia.

 

Kryteria oceny

Jakość prezentowanych prac.

 

Harmonogram

Termin rejestracji kandydatów (on-line)

do 8 lipca 2020

 

Złożenie dokumentów

Po zarejestrowaniu, kandydaci muszą złożyć swoje portfolio oraz list motywacyjny w terminie od 20 lipca 2020 r. do 26 lipca 2020 r.

 

Weryfikacja techniczna

Weryfikacji technicznej nadesłanych prac egzaminacyjnych kandydatów dokonuje sekretariat Komisji Rekrutacyjnej kierunku w terminie od 27 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

 

Egzamin

Przegląd i ocena nadesłanych prac przez kandydatów odbędzie się w terminie od 3 do 7 sierpnia 2020 roku.

 

Wyniki naboru

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych odbędzie się 13 sierpnia 2020 roku na stronie www.asp.lodz.pl w zakładce Dla Kandydatów (od godz. 13.00).

Lista osób przyjętych będzie dostępna 16 września 2020 roku na stronie www.asp.lodz.pl w zakładce Dla Kandydatów (od godz. 13.00)

 

Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia!
Do zobaczenia w październiku 2020.