Grafika ilustracyjna

PAWILON B / PRACOWNIA 115

Celem kształcenia pracowni jest przygotowanie studenta do nabywania umiejętności samodzielnego działania artystycznego związanego z grafiką ilustracyjną. Program studiów uwzględnia w poszczególnych realizacjach zadań, doświadczania nabyte w innych pracowniach, szczególnie w ogólnoplastycznych. W trakcie wykonywania zadań, od studenta wymagane jest wykazanie praktycznych umiejętności wykorzystywania jak i syntetyzowania, różnorodnych, a przede wszystkim własnych możliwości manualnych z takich dziedzin jak: rysunek, grafika, malarstwo, rzeźba czy fotografia. Ważnym gwarantem wykonania ćwiczenia jest wyrobienie przez studenta w swojej świadomości twórczej, własnej kreatywnej narracji wyrażonej doborem odpowiedniej formy wyrazu artystycznego. Student w ten sposób rozwija swój indywidualny język wyrazu artystycznego i systematycznie kształtuje własną postawę twórczą w kreowaniu obrazu analogowego i cyfrowego. W trakcie omawiania i wykonywania poszczególnych zadań student ma możliwość poznania i stosowania konstruktywnej krytyki i samooceny. Ponadto program pracowni zakłada wprowadzanie uczestników zajęć w złożoność interdyscyplinarności działań twórczych, uwzględnia przedstawianie problemów i zagadnień dnia dzisiejszego w sztuce, z podkreśleniem znaczenia w/w działań łączących m.in. sztuki plastyczne z literaturą, muzyką, teatrem.

W procesie kształcenia studenta w pracowni ważnymi elementami są:

  • jego rozwój kreatywności;
  • zapoznanie się z zasadami myślenia narracyjnego;
  • zdobywanie umiejętności do realizacji własnych wizji artystycznych przy świadomym użyciu warsztatu swoich możliwości;
  • doskonalenie umiejętności w pracy w zespole.
zdzislaw_olejniczak

prof. Zdzisław Olejniczak
zolejniczak@asp.lodz.pl

Urodzony w 1958 roku w Łodzi. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie ASP). Dyplom w 1985 roku w Pracowniach: Projektowania Typografii prof. Krzysztofa Lenka oraz (aneks) Malarstwa prof. Stanisława Fijałkowskiego i Rysunku prof. Leszka Rózgi. Od 1987 roku pracuje w macierzystej Uczelni na Wydziale Grafiki i Malarstwa, w latach 1987-2002 w Pracowni Rysunku prof. Witolda Kalińskiego, a w latach 2002-15 prowadził Pracownie Rysunku IV. Obecnie prowadzi Pracownie Grafiki Ilustracyjnej. W latach 2008-16 był dziekanem, a w 2016-19 prodziekanem Wydziału Grafiki i Malarstwa. W 2011 roku otrzymuje nominację profesora. Uczestniczył w ponad 300 wystawach ogólnopolskich, międzynarodowych, sztuki polskiej za granicą, konkursach i targach sztuki. Twórczość w zakresie grafiki, rysunku, malarstwa i projektowania graficznego.