Projektowanie Grafiki Multimedialnej i Gier

PAWILON B / PRACOWNIA 119

Program pracowni dotyczy dwóch głównych sfer realizacji. Przestrzeni filmowo-animacyjnej i interaktywno-multimedialnej. Studenci projektują zarówno animowane rozwiązania infograficzne, reklamowe i kampanie społeczne lub okolicznościowe, jak i warstwę interfejsu, lub funkcjonalne aplikacje dedykowane na urządzenia mobilne, komputery stacjonarne (pracujące pod kontrolą systemów Windows lub MacOsX) czy infokioski. Najczęstszymi rozwiązaniami technicznymi zadań semestralnych są aplikacje użytkowe lub gry realizowane na platformę Android oraz w technologii cyfrowego wideo.

jakub_balicki

dr hab. Jakub Balicki, prof. uczelni
jbalicki@asp.lodz.pl

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi i Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (dyplom mgr 1998, doktorat 2003). W roku 2014 uzyskałem stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk pięknych w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (Wydział Grafiki). Twórczość w zakresie projektowania graficznego i multimediów. Związany z łódzkim środowiskiem twórców plakatu typogeometrycznego. Uczestnik licznych wystaw w tym w: Finlandii, Niemczech, Japonii, Peru, Grecji, Chinach, Słowacji, Rosji, Czechach, Rumunii. Wykładowca w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Politechniki Łódzkiej, Akademii Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi.